Aktuális műhelyek

Legközelebbi MovementMedicine-műhely Budapesten:

2017. szeptember 15-17.

Változás – nincs és van között, lehetőségek mozgásában

Minden változik. Az élet kevés bizonyosságai közül ez az egyik. Néha kívánjuk és várjuk a változást. Máskor félünk tőle.

Miként éljünk együtt a minket érő változásokkal? Vagy hogyan érjük el azokat a változásokat, amikre annyira vágyunk?

A változás is egyfajta tánc: állandó mozgás az élet fokozatos feltárulkozásába vetett bizalom és ráhagyatkozás, meg az éles tetterő között.

A műhely során mozgás, tánc, és rituálé segít körüljárni az életedben, a kapcsolataidban, a társadalmunkban végbemenő változásokhoz való személyes viszonyodat.

Ezzel új lehetőségek tere nyílik, hogy egy más valóságot képzelhess el a magad, a szeretteid és a közösségeid számára.

A hétvégén alkalmad lesz az általad választott új irányon dolgozni, megrajzolva a saját térképed, amely elvezet az álmod megvalósulásához. Ez a térkép maga is él – a tested mozgása élteti – folyton alakul, így segít bekapcsolódni a változás táncába. A hétvége után a mindennapokban is működőképes  eszközökkel térsz majd haza.

A mozgás

A mozgás a nyugati ember meditációja. Bármely sport vagy mozgás lehet meditatív, vihet felfedezésekre, adhat önismeretet és alakíthatja a személyiséget.

Ám sokszor érintetlenül hagyja létezésünk többi rétegét: az álmokat, az emlékeket, az érzelmeket. Ahogy elhagyjuk az óvodát, életünk egyre kevesebb alkalmat kínál a szabad, önfeledt mozgásra, az önkifejezésre, a test, a szív és az elme integrált működésére. 

A Movement Medicine a modern lélektani ismeretek és az évszázados sámánisztikus hagyományok ötvözésével ösvényt nyitott egy kiteljesedettebb, közösségibb és felelősebb életszemlélet felé. Útja a tánc. A szabad, belülről építkező, semmilyen szabálynak nem felelő tánc. Ez a mozgás összeköt a térrel, összeköt az anyatermészettel, kapcsolatot teremt múltunk, jelenünk és jövőnk között és megmutatja, hogy hogyan kapcsolódhatunk egymáshoz alkotó, erős közösségben. Ha extázis, akkor a tudatosság extázisa, amely egyre közelebb hoz a jelen pillanathoz, a személyes erő és a vele járó felelősség felismeréséhez.

Számomra ez a tánc az életünk képe: nem lehet jól csinálni, és nem lehet rosszul csinálni, mert nincs etalon, nincs minta, se bíró. Csak csinálni lehet.

A föld megtart, a tűz lelkesít, a víz megtisztít, a levegő megemel, és a hála felszabadít. Szólnak a dobok.

Mire jó ez?

„Tááááánc?“ – szinte halljuk a hitetlenkedést. „Mit segít ez a problémáimon? Hogyan segíthetne a tánc elérni a céljaimat?“  – Remek kérdések!

Az MM nem gyors-segély. Élethosszig tartó utazásra invitálunk. Lesz közben öröm, ihletettség és könnyek – ezt garantálni tudjuk. Az MM-ösvényét járva mindenkinek meg kell tapasztalnia saját magában a Mennyei Yin és Mennyei Yang minőségeit, ahogy a kettő kölcsönhatásából sarjadó kreatív és dinamikus erőket is. Ez a kapcsolat táplálja kreatív potenciálunkat és a Bölcs Öreg tudományát. Amint átadjuk magunkat a táncnak, ezek az archetipikus erők maguktól felélednek. Tehát azt nem ígérhetjük, hogy könnyebb lesz az életed, de azt elmondhatjuk, hogy ott van benned egy millió évek alatt kiforrott tudás, és hogy a benned lévő táncosnak van kulcsa ehhez, hozzáfér, és képes vezetni téged a saját utadon.

Táncolunk, mert a tánc egy sosem tanított életteliséget és örömöt ébreszt. Megtanultunk extázisba jönni csupán a tánctól. Ezeken az utazásokon nagyon erős, nagyon személyes felfedezéseket tettünk és teszünk, amelyek átformálják az életünket, újra meg újra. A tánc összeköt minket – a testünkkel, a lelkünkkel, egymással, a külső-belső térrel és az életesszenciával. Ha táncolunk, kilátunk saját fontosságunk téveszméjéből. A tánc terében egységbe kerülünk saját lényünkkel és saját intuitív böcsességünkkel. Belső dilemmáinkra sokszor egyszerűen csak ott terem a válasz. Az MM elcsöndesíti az elmét és figyelmünket a lehetőségek birodalmába vezeti át.

(Susannah & Ya’Acov Darling Khan, Movement Medicine – How to Awaken, Embody and Dance your Dreams)

Megtanulunk

“Amint belépünk saját mozgásunk áramlásába, megtanulunk bízni az élet bennünk is mozgó természetes teremtő erejében. Viselkedésmintáink felszínre kerülnek, és amint tudatossá válnak, máris elkezdhetünk kísérletezni új változatokkal. A tánc gyakorlásán keresztül ezek a lehetőségek szó szerint testet öltenek, gyökeret vernek a testünk fizikai létében, így aztán nem is marad más választásunk, mint átemelni ezeket az új mintákat az életünk egyéb területeire. A tánc élete itt kezdi formálni az életünk táncát.”

(Susannah & Ya’Acov Darling Khan, Movement Medicine – How to Awaken, Embody and Dance your Dreams)

 

Változás

“Most, a nagy változások idején, mindannyiunkban ott az erő és felelősség szembenézni az előttünk álló egyéni, társadalmi és globális kihívásokkal. Akárhányszor kapcsoljuk be a híreket, a szörnyűségek sora ijesztő képet fest emberi mivoltunkról. Nagyon tudunk ártani: magunknak, egymásnak és a Föld többi teremtményének. Ugyanakkor végtelenül tudunk szeretni, megbocsátani, alkotni, hálát adni, átalakítani és gyógyítani. Ezek a képességeink voltaképpen folyamatosan megmutatkoznak szerte a világon, csak éppen nem erről szólnak a hírek. Hatásuk mégis óriási lehet. Mindannyiunk trilliónyi egyéni választása az, amely meghatározza, hogy milyen környezetben és milyen minőségben élünk. Képzeljük csak el, mekkora változást hozna, ha hirtelen mindenki felismerné az életcélját, szabad utat engedne a szenvedélyének és kreativitásának, amitől aztán tehetsége és tapasztalatai minden ajándéka és lehetősége testet öltene.

Ki állítja, hogy ez lehetetlen?

Csak bátorítás kell. Bátorság pedig felelősségvállalásból terem: abból, ha mindannyian egyénileg felvállaljuk a világot formálni képes erőt, amelynek birtokában vagyunk. Fel kell tegyük a kérdést: ki vagyok én és mi dolgom itt? És ki kell terjesszük a figyelmünket saját nézőpontunk és önérdekünk orrhossznyi határán túl. Most. Idő van. Mi együtt teremtettünk olyan helyzetet ezen a bolygón, hogy a felébredés sürgetővé vált. Ez már nem annak a kérdése, hogy alternatívak akarnánk lenni. Ez annak a kérdése, hogy egyszerűen már nincs más alternatíva.”

(Susannah & Ya’Acov Darling Khan, Movement Medicine – How to Awaken, Embody and Dance your Dreams)

Ébredés

A jó hír az, hogy felébredni remek mulatság.

Arra jöttünk rá, hogy a hála és köszönet lelkülete ajtót tud nyitni a kalandnak, a lehetőségeknek és a mosolygós reggeli ébredés hétköznapi extázisának, amikor minden új nap egy újabb friss vászon az élet festőműhelyében. Aki hozzájárul a földi élet fejlődéséhez, az jut a legrövidebb úton elégedettséghez és beteljesüléshez. Szeretnél mosollyal az arcodon meghalni, tudva, hogy megcselekedted, amiért jöttél? Mi szeretnénk! Ahogy a régi zen -tanítás tartja: szeretnénk elégetni minden tüzelőnket, amit csak kaptunk, hogy amikor mind elégtek, mondhassuk, hogy a lángok oly fényesek voltak, amilyen fényesek csak lehettek, és nem hagytak maguk után megbánást, csak hamut, egy teljességében megélt élet megelégedettségét.

(Susannah & Ya’Acov Darling Khan, Movement Medicine – How to Awaken, Embody and Dance your Dreams)

Alapjában véve

“Alapjában véve az élet mozgás. A tüdőnk, a szívünk, a vérünk mozgása tart életben. Mozgás nélkül halottak vagyunk. Egyszerű. Elegendő mozgás nélkül megrekedünk, akár egy eltorlaszolt folyó. Amikor mozgunk, megtisztítjuk, megerősítjük és megújítjuk önmagunkat, ahogy a folyó árama tisztítja, erősíti és újítja a vizeket. A testünk, a szívünk, az elménk mind mozgásra lett tervezve, ahogy az évszakok is váltják egymást, ahogy a nappal éjszakába fordul, ahogy a hold és az apály követik saját ritmusukat. Minden ami él, mozog. Amikor mozgunk, testben, elmében, érzelmileg, akkor az életre magára rezonálunk. A test, a szív és az elme egységében végzett tudatos mozgás a lélek tápláléka, ez teremt kapcsolatot az élettel magával.

Az élet az ellentétek kreatív dinamikus játéka: stabilitás és változás, határok és növekedés, tudatos felismerése annak, ami van, és elmozdulás arra, ami lehet. Tudatosságot hozni ebbe, a jelenvaló és a lehetségesség játékába, ez a Movement Medicine alapja.”

(Susannah & Ya’Acov Darling Khan, Movement Medicine – How to Awaken, Embody and Dance your Dreams)